Gedreven aanpassers


Bestuurlijke boete Veenendaal,
 
In april ben ik begonnen voor de gemeente Veenendaal de invoering van de bestuurlijke boete voor te bereiden. Daarmee zijn zij de 4egemeente in Nederland die de bestuurlijke boete overlast openbare ruimte (BBOOR) daadwerkelijk invoeren. Het project betreft niet alleen de juridische invoering van de BBOOR maar ook de koppeling met de handhavingssoftware. Straks kunnen de Veenendaalse BOA’s en toezichthouders via een smartphone overtredingen op foto of video vastleggen en meteen een boete uitschrijven, zonder naar kantoor te hoeven. De kern van de bewijslast is niet langer een opgetekend verhaal maar vormen de foto’s die van de overtreding zijn gemaakt. Foto’s zeggen immers veel meer dan een stuk tekst. Deze foto’s worden rechtstreeks met de boete meegestuurd naar de overtreder, deze kan daar bezwaar tegen aantekenen. Uit mijn ervaring weet ik dat meer dan 90% van de bezwaren zich richt op onjuistheid van tijd, datum en plaats, oftewel ik ben het niet geweest. Om die reden worden deze 3 elementen niet meer door de verbalisant ingevoerd maar digitaal toegevoegd als de boete wordt vastgelegd. Hiermee wordt de overtreding accuraat en foolproof vastgelegd. In Duitsland is het heel gebruikelijk om de foto’s mee te sturen gevolg is dat daar het percentage bezwaren een stuk lager is.
 
Bijkomend voordeel van de bestuurlijke boete is dat deze niet alleen door BOA’s gehanteerd kan worden maar ook door toezichthouders. Hiermee hebben ze een effectief middel tegen bijvoorbeeld bijgeplaatst huishoudelijk afval. Veel gemeenten zetten afvalcoaches of toezichthouders in om deze vorm van vervuiling en verrommeling tegen te gaan maar ze hebben geen middel om hier effectief tegen op te treden.