Smart Cities

Smart Cities

Posted augustus 2, 2018

Een sluitende definitie van een smart city is niet te geven, er zijn er heel veel. De ontwikkeling richt zich met name op aspecten als wonen, economie, mobiliteit, sociale cohesie en veiligheid maar er zijn nog vele andere onderwerpen die hiervoor in aanmerking komen. De energietransitie wordt door de overheid omarmt maar krijgt te traag gestalte. Heel veel open data en platforms rondom het onderwerp smart cities bestaan al, daar maakt Zuiver dan ook dankbaar gebruik van, maar legt de oplossingen eerst langs de volgende kernwaarden.

Eenvoud: de openbare diensten dienen laagdrempelig en eenvoudig benaderbaar te zijn. Voor de inwoner is het volstrekt duidelijk waar haar overheid wel en niet van is. Verouderde wetgeving en beleid wat contraproductief werkt opzij stellen.

Innovatie: nieuwe manieren van organiseren aanmoedigen waarbij delen wordt aangemoedigd en inwoners worden beloond voor hun actieve inzet. Per onderwerp een community starten die actief meedenkt voor een goede en gedragen oplossing.

Duurzaam: geen Mc Donalds speeltje wat na een dag stuk is maar altijd met de gedachte aan de volgende generatie handelen. Minder focus op bezit en eigendom, meer naar huur en gezamenlijke aanschaf.

Verbinden: verschillende diensten niet separaat aanbieden, zoveel als mogelijk uitgaan van een gecombineerde oplossing. Betekent in de praktijk het aanzoeken van meerdere partijen naast een opdrachtgever, overigens hoeft dit niet veel te kosten omdat via internet veel goede denkers bereikbaar zijn mits de onderzoeksvraag helder is.

Samen: verantwoordelijkheid van de projecten dient niet alleen bij de overheid te liggen maar dient ook te liggen bij de inwoners en het bedrijfsleven, in co-creatie oplossingen tot stand brengen.

 

 

  • Smart Cities : Machine learning
  • Datum : 02.07.2016
  • Client : Gemeente Arnhem
Het Project