Ik ben


Zuiver innovatie

Als geen ander ken ik als intermediair de uitdagingen van de overheid daarom richten mijn activiteiten zich vooral op het verbinden van mensen, processen en ICT. Iedere afdeling die ik heb geleid, had aan het einde minder tot geen inhuur, budget over en meer opbrengst uit haar processen. De proceskant is geholpen bij het maken van goede ICT-keuzen en een duidelijk doch licht stelsel van beheer. Geen vinkjes om de vinkjes. De menskant door organisch met de maatschappij mee te bewegen en goed te managen op de vaardigheden en competenties van je medewerkers zonder vast te blijven houden aan functies.

 

Het zal u zeker niet verbazen dat mijn hulp vaak wordt gevraagd in het kader van veranderprocessen. Bijvoorbeeld het onderbrengen van taken bij samenwerkingsverbanden of het clusteren van afdelingen die werkprocessen delen. Maar ook breng ik gedecentraliseerde afdelingen op een lijn en geef nieuwe impulsen aan de collegiale cohesie in snelgroeiende organisaties.

 

Als specialist in verander- en projectmanagement concentreer ik me op mensen, hoe breng je de verschillen in cultuur en vaardigheden van de medewerkers met elkaar in verbinding zodat de som van de delen groter is dan het geheel. Door management by walking around ben ik constant verbonden met de mensen, de inwoners en de inhoud. De schoenen van een goede regisseur moeten slijtage vertonen. Op deze manier stimuleer ik de saamhorigheid, vergroot de betrokkenheid, en draag aantoonbaar bij tot effectieve veranderingen in de organisatie.

Portfolio

Smart Cities

Een sluitende definitie van een smart city is niet te geven, er zijn er heel veel. De ontwikkeling richt zich met name op aspecten als wonen, economie, mobiliteit, sociale cohesie en veiligheid maar er zijn nog vele andere onderwerpen die hiervoor in aanmerking komen. De energietransitie wordt door de overheid omarmt maar krijgt te traag […]

Geo gedreven werken

Overheden kunnen veel baat hebben van een goed gebruik van geo informatie. Ik heb de afgelopen 10 jaar in projecten aangetoond dat de traditionele werkwijze van archiveren op naam en adres lang niet meer voldoende is om opdrachten, meldingen, afspraken, boetes of besluiten goed en hervindbaar vast te leggen. Medewerkers moeten buiten gemakkelijk kunnen beschikken […]

Bestuurlijke boete

Voor de gemeente Arnhem heb ik de bestuurlijke boete ingevoerd en was daarmee de eerste in Nederland. Bij het ontwerp van het proces heb ik een uitgebreide analyse gemaakt van de wijze waarop de boetes tot stand komen, verwerkt worden en  hoe ze bij de overtreder (over)komen. Ik kwam tot de conclusie dat de traditionele methode […]

Frans
Caro
Alex

NEEM CONTACT OP

  • Ganzepoelweg 12, 6986 CM Angerlo
  • info@zuiver.org
  • Mobiel 06 5237 5177

 

Linked in

Laat een bericht achter