Bestuurlijke boete

Bestuurlijke boete

Posted augustus 2, 2018

Voor de gemeente Arnhem heb ik de bestuurlijke boete ingevoerd en was daarmee de eerste in Nederland. Bij het ontwerp van het proces heb ik een uitgebreide analyse gemaakt van de wijze waarop de boetes tot stand komen, verwerkt worden en  hoe ze bij de overtreder (over)komen. Ik kwam tot de conclusie dat de traditionele methode zoals deze door het CJIB gehanteerd wordt te gevoelig is voor bezwaar van de overtreder, met name omdat het ontbreekt aan beeldmateriaal waarop te zien is welk feit hoe gepleegd is. Om die reden is het zinvol om over te schakelen naar beeld gestuurde boetes, waarbij de foto’s die door de BOA of toezichthouder zijn gemaakt leidend zijn in de procedure en meteen meegestuurd worden met de boetebeschikking.

Bovendien is het raadzaam om tijd, datum en plaats uit de geo component van de foto te halen en direct te verwerken in het proces verbaal. Daarmee wordt de omschrijving van het feit veel minder belangrijk en het bewijs van overtreding veel sterker. Kort na invoering bleek al dat het bezwaarpercentage lager was dan dat van het CJIB en het daalt nog immer.

Overweegt u de invoering van de bestuurlijke boete? Neem dan contact met ons op.

 

  • Geo : Bestuurlijke boete
  • Date : 02.03.2015
  • Client : Gemeente Arnhem
Het Project